Volkswagen Bank Polska
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

BIC: VOWAPLP1
SWIFT: VOWAPLP1
IBAN: PL15 2130 0004 2001 0486 9475 0001

Konto podstawowe: 15 2130 0004 2001 0486 9475 0001
składki, darowizny ogólne, odosobnienia (inne niż w Namdagling i Paldenling), darowizny/przelewy celowe inne niż na Paldenling, Namdagling bądź wydawnictwo/sklepik (np. darowizny dla ASIA, zakup mandali itp.).

Paldenling: 85 2130 0004 2001 0486 9475 0002
wpłaty (np. darowizny, składki) na Paldenling, kursy w Paldenling, itp.

Namdagling: 58 2130 0004 2001 0486 9475 0003
wpłaty (np. darowizny, składki) na Namdagling, kursy w Namdagling, itp.

Yedrolling: 04 2130 0004 2001 0486 9475 0005
wpłaty (np. darowizny, składki, retrity) na Yedrolling, kursy w Yedrolling itp.

Wydawnictwo: 31 2130 0004 2001 0486 9475 0004
wpłaty (np. darowizny, składki) na wydawnictwo/sklepik.