Paldenling jest należącym do Wspólnoty ośrodkiem odosobnieniowym, położonym w Beskidzie Niskim, niedaleko Dukli. Teren, na którym znajduje się ośrodek obejmuje powierzchnię 9 hektarów lasów i pól.

Ośrodek służy przede wszystkim indywidualnym oraz grupowym odosobnieniom medytacyjnym. Znajduje się w nim także archiwum oraz biblioteka Wspólnoty Dzogczen.

Rezydent Paldenling, określany jako Geko, jest odpowiedzialny za zarządzanie ośrodkiem. Można się do niego zgłaszać w celu rezerwacji zarówno całego ośrodka na grupowe odosobnienia, jak i poszczególnych domków odosobnieniowych na potrzeby indywidualnej praktyki.

Ośrodek Paldenling to:

  • dom główny, w którym odbywają się praktyki zbiorowe, znajdują się również miejsca noclegowe, kuchnia oraz sanitariaty,
  • stojący na szczycie wzgórza domek longde służący do wykonywania praktyk, w których duże znaczenie odgrywa otwarta przestrzeń,
  • oraz kryjący się w zaciszu zagajnika domek do odosobnień w ciemności.

Niedaleko domu głównego usytuowana jest również platforma do tańca wadżry.

Wskazówki dojazdu do Paldenling:

Samochodem:

Jadąc z Nowego Żmigrodu, w miejscowości Łysa Góra skręcić w lewo za 35,5 kilometrem wg oznaczeń słupków drogowych drogi wojewódzkiej 993. Będzie to dość długi wjazd pod górę, na którym w końcu wyłonią się po prawej stronie kolorowe flagi naszego ośrodka.

Jadąc z Dukli analogicznie – za 35,6 kilometrem należy skręcić w prawo.

Komunikacją publiczną:

Najlepiej będzie dojechać do Jasła, skąd odjeżdżają autobusy do Łysej Góry. Aktualny rozkład jazdy znaleźć można pod linkiem: Rozkład jazdy

Należy wysiąść przy Domu Ludowym (dobrze jest powiadomić kierowcę, że chcemy tam wysiąść).

Będąc na miejscu, można skorzystać z mapki dojścia na piechotę: Link.

Alternatywnie, można dojechać z Krosna lub Dukli busem firmy Miś wg rozkładu: Rozkład jazdy busów.
Jednak busy te nie wjeżdżają do samej wsi i należy dojść piechotą z głównej drogi wojewódzkiej zgodnie z trasą: Link.

Cennik pobytu w Paldenling:

Ceny podane są odpowiednio dla członków Wspólnoty Dzogczen/osób nie będących członkami:

Pobyt w Domu Głownym: 15/25zł za dobę

Pobyt w Domku Longde do odosobnień: 20/35zł za dobę

Pobyt w Domku Ciemności: 35/50zł za dobę

Każdą wizytę w ośrodku należy uprzednio zgłosić do Geko minimum 3 dni przed planowanym przyjazdem.

Aktualny stan rezerwacji poszczególnych pomieszczeń można znaleźć w notatkach na profilu Paldenling na Facebooku: Link

Regulamin Paldenling

Kontakt:
Łysa Góra 168, 38-230 Nowy Żmigród,
email: paldenling@dzogczen.pl
tel.: 0048 887 957 944