Wspólnota Dzogczen w Polsce
ul. J. Bruna 2 m.86, 02-594 Warszawa
email: gakyil@dzogczen.pl

Sekcja żółta, reprezentująca ekonomiczne i administracyjne działania Wspólnoty: yellow@dzogczen.pl

Sekcja czerwona, reprezentująca różne rodzaje prac organizowane przez Wspólnotę: red@dzogczen.pl

Sekcja niebieska, reprezentująca działania kulturowe i edukacyjne (odnośnie nauk) działania Wspólnoty: blue@dzogczen.pl