CZOGJAL
NAMKHAI NORBU

„Kiedy opuściłem Tybet i osiedliłem się na Zachodzie zdałem sobie sprawę, że nauki dzogczen to rozległa wiedza, która może nam pomóc żyć lepiej jako ludziom poza jakimkolwiek kontekstem kulturowym, przyczyniając się do, naturalnej, duchowej i społecznej ewolucji.”

Mistrz Czogjal Namkhai Norbu był jednym z najważniejszych współczesnych nauczycieli Dzogczen – starożytnych nauk, które odnoszą się do stanu pierwotnej potencjalności każdej jednostki.

Czytaj dalej…

WSPÓLNOTA DZOGCZEN

Wspólnota Dzogczen została utworzona dla tych, którzy są zainteresowani praktykowaniem i podążaniem za Naukami Dzogczen. Została założona przez Czogjala Namkhai Norbu we Włoszech w drugiej połowie lat siedemdziesiątych i szybko rozwinęła się w wielu krajach na całym świecie, nabierając całkowicie międzynarodowego wymiaru. Dziś Wspólnota Dzogczen ma tysiące członków w ponad czterdziestu krajach. W Polsce zarejestrowana została jako związek wyznaniowy w 1994 roku. Jest również członkiem Polskiej Uni Buddyjskiej.

Czytaj dalej

NAUKI DZOGCZEN

“Czym jest Dzogczen? Prawdę powiedziawszy, Dzogczen jest naszym stanem. Kiedy zbieramy się na odosobnieniu, zawsze mówię o tym jak zrozumieć swój własny stan. Nawet jeśli opisuję go na różne sposoby, to zawsze, to co nazywamy Dzogczen – Wielką Doskonałością jest naszym własnym stanem. Jeżeli to zrozumiecie, wtedy uzyskujecie prawdziwą podstawę do rozwoju. Kiedy brakuje nam tej wiedzy, nazywa się to marigpa – niewiedza.”

Czogjal Namkhai Norbu

OŚRODKI WSPÓLNOTY

Organizacja Wspólnoty jest rezultatem wizji Czogjala Namkhai Norbu: gary („miejsca zgromadzeń”- większe centra) oraz lingi („miejsca – wyspy” mniejsze centra) z wielkiej Mandali (koła), która jednoczy różne geograficzne obszary świata.

Symbolicznie mandala reprezentuje wszechświat taki jak jest postrzegany przez jednostkę, a w tym konkretnym przypadku, miejsca w których są praktykowane nauki. Zgodnie z wizją mandali nie ma hierarchicznego związku pomiędzy licznymi garami i lingami, a jedynie związki współpracy oraz kooperacji.

Gary to: Merigar dla Europy (Merigar West we Włoszech oraz Merigar East w Rumunii), Tsegyalgar dla Ameryki Północnej (Tsegyalgar East w Massachusetts, USA i Tsegyalgar West w Baja, Meksyk), Tashigar dla Ameryki Południowej (Tashigar North w Wenezueli i Tashigar South w Argentynie) oraz Namgyalgar dla Oceanii (New South Wales, Australia).