Czogjal Namkhai Norbu był znanym na całym świecie nauczycielem dzogczen, naukowcem oraz autorem licznych publikacji dotyczących praktyki, medycyny, historii i kultury Tybetu. Urodził się w 1938 roku we Wschodnim Tybecie. Przeszedł tradycyjną edukację w znanych ośrodkach klasztornych, gdzie wykazywał niezwykłą zdolność przyswajania wiedzy, przodując zwłaszcza w filozofii, medycynie i religioznawstwie. Jednocześnie uzyskał wiele nauk i inicjacji od ponad trzydziestu mistrzów różnych linii buddyzmu tybetańskiego. W wieku zaledwie szesnastu lat został zaproszony do Chin, gdzie wykładał na uniwersytecie język tybetański.

W tamtym czasie spotkał też swego rdzennego mistrza Rigdzina Cziangcziub Dordże (1826-1961). Czogjal Namkhai Norbu otrzymywał prestiżowe akademickie oferty współpracy z różnych krajów i ostatecznie w 1960 roku wyjechał do Włoch na zaproszenie profesora Giuseppe Tucci. W latach 1962-92 wykładał język i literaturę tybetańską i mongolską na uniwersytecie w Neapolu. W 1971 zaczął nauczać jantra jogi grupkę zachodnich uczniów. Kilka lat później, w 1976 udzielił pierwszych nauk dzogczen. Tak oto powstała Międzynarodowa Wspólnota Dzogczen, której celem jest zapewnienie ciągłości tych nauk.

Czogjal Namkhai Norbu jest również założycielem organizacji ASIA, realizującej charytatywne projekty w Tybecie i Instytutu Szang Szung (Shang Shung Institute) promującego tamtejszą kulturę. Nieustannie podróżuje po całym świecie, udzielając nauk oraz uczestnicząc w konferencjach i różnych wydarzeniach kulturalnych. Jest autorem kilkudziesięciu książek na temat dzogczen, jantra jogi, tradycyjnej medycyny, kultury i historii Tybetu.