Wspólnota Dzogczen jest organizacją utrzymującą się ze składek członkowskich, darowizn, zysków z działalności statutowej oraz opłat za uczestnictwo w odosobnieniach i kursach. Uzyskane tą drogą środki finansowe wykorzystywane są do wspierania statutowej działalności i struktury Wspólnoty.

Składki członkowskie nie są jedynie pomocą materialną dla rozwoju Wspólnoty, ale przede wszystkim wyrazem zrozumienia sensu jej istnienia i chęci uczestnictwa w praktyce i zachowaniu nauk Dzogczen, a także przyjętego na siebie zobowiązania – symbolizują współdzielenie odpowiedzialności za rozwój Wspólnoty.

Wymaganiem, aby stać się członkiem Wspólnoty, jest:

  1. otrzymanie bezpośredniego wprowadzenia od Czogjala Namkhai Norbu, gdyż bez tego nie jest możliwa praktyka i realizacja tych nauk.
  2.  rejestracja w bazie członków https://dzogchen.net/ (po kliknięciu Sign in – prawy górny narożnik strony – należy wybrać opcję Register)
  3. opłacenie składki członkowskiej

We Wspólnocie Dzogczen istnieje obecnie nowy model członkostwa: każda nowa osoba, poważnie zainteresowana praktyką dzogczen może zostać pełnym członkiem Wspólnoty Dzogczen, po 3 letnim okresie członkostwa wstępnego, jakie daje Karta Powitalna.

Wszystkim nowym osobom, pragnącym stać się częścią Międzynarodowej Wspólnoty Dzogczen (IDC) proponujemy więc Kartę Powitalną (Welcome Card).

Umożliwia ona zapoznanie się z naukami oraz Wspólnotą, jej strukturą i istotą, oraz pojawienie się głębszego jej zrozumienia, zanim przyjmą oni postanowienie i odpowiedzialność związaną z pełnym członkostwem.

Karta Powitalna daje możliwość wzięcia udziału w życiu Wspólnoty w ten sam sposób, co pełne członkostwo, z dwoma wyjątkami: posiadacze Karty Powitalnej nie maja prawa do kandydowania i głosowania podczas wyborów do organów administracyjnych (ganszil i geko) oraz zdawania egzaminów Santi Maha Sanghi. Karta Powitalna powinna być odnawiana przez kolejne 3 lata, po których jest się uprawnionym do pełnego członkostwa.

Osoby posiadające status pełnego członka Wspólnoty, nie zapłaciwszy składki członkowskiej, ponownie stają się wstępnymi członkami z Kartą Powitalną przez 3 lata.

Zaksięgowanie pieniędzy odbywa się ręcznie, a więc po rejestracji i wpłacie na konto prosimy o kilkudniową cierpliwość zanim wpłata pojawi się widoczna w systemie.

Wpłata składki oraz rejestracja są równorzędnie istotne.

Wyróżnia się następujące typy członkostwa, różniące się między sobą wysokością składek:

Zwykła Lokalna oraz Karta Powitalna 360 zł :

– brak zniżek.

Wspierająca Lokalna 1000 zł:

– 5 dni za darmo w Paldenling w dowolnym domku odosobnieniowym lub głównym.

Wspierająca Globalna 2200 zł: 

– zniżka na kursy 50%,

– 2 tygodnie za darmo w domkach odosobnieniowych na całym świecie.

Ultra-wspierająca Globalna 6600 zł:

– 80% zniżka na kursach,

– 50 dni za darmo w domkach odosobnieniowych na całym świecie.

Składkę członkowską prosimy wpłacić na konto Wspólnoty Dzogczen w Polsce, nr konta 15 2130 0004 2001 0486 9475 0001 podając imię, nazwisko oraz dopisek „składka członkowska 2019” oraz „darowizna na cele kultu religijnego” jeśli ktoś chciałby odliczyć ją od podatku.

Termin opłacenia składki upływa z dniem 31.03.2019.

W przypadku poważnych problemów osobistych związanych z brakiem możliwości zapłacenia składki prosimy o kontakt: yellow@dzogczen.pl

Pytania dotyczące członkostwa we Wspólnocie, prosimy kierować na adres email: czlonkostwo@dzogczen.pl