Wspólnota Dzogczen jest organizacją utrzymującą się ze składek członkowskich, darowizn, zysków z działalności statutowej oraz opłat za uczestnictwo w odosobnieniach i kursach. Uzyskane tą drogą środki finansowe wykorzystywane są do wspierania statutowej działalności i struktury Wspólnoty.

Składki członkowskie nie są jedynie pomocą materialną dla rozwoju Wspólnoty, ale przede wszystkim wyrazem zrozumienia sensu jej istnienia i chęci uczestnictwa w praktyce i zachowaniu nauk Dzogczen, a także przyjętego na siebie zobowiązania – symbolizują współdzielenie odpowiedzialności za rozwój Wspólnoty.

Wymaganiem, aby stać się członkiem Wspólnoty, jest:

  1. opłacenie składki członkowskiej,
  2. rejestracja w bazie członków https://dzogchen.net/ (po kliknięciu Sign in – prawy górny narożnik strony – należy wybrać opcję Register).

Zaksięgowanie pieniędzy odbywa się ręcznie, a więc po rejestracji i wpłacie na konto prosimy o kilkudniową cierpliwość zanim wpłata pojawi się widoczna w systemie.

Wpłata składki oraz rejestracja są równorzędnie istotne.

Wyróżnia się następujące typy członkostwa, różniące się między sobą wysokością składek:

Zwykła Lokalna 360 zł :

– brak zniżek.

Wspierająca Lokalna 1000 zł:

– 5 dni za darmo w Paldenling w dowolnym domku odosobnieniowym lub głównym.

Wspierająca Globalna 2200 zł: 

– zniżka na kursy 50%,

– 2 tygodnie za darmo w domkach odosobnieniowych na całym świecie.

Ultra-wspierająca Globalna 6600 zł:

– 80% zniżka na kursach,

– 50 dni za darmo w domkach odosobnieniowych na całym świecie.

Jednak, gdyby ktoś z Was miał problemy z zapłaceniem całej kwoty od razu, jest możliwość rozbicia składki na raty. W tym celu prosimy napisać na adres czlonkostwo@dzogczen.pl, aby uzgodnić sposób płatności. W przeliczeniu miesięcznym najniższa składka wynosi 30 zł na miesiąc.

Składkę członkowską prosimy wpłacić na konto Wspólnoty Dzogczen w Polsce, nr konta 15 2130 0004 2001 0486 9475 0001 podając imię, nazwisko oraz dopisek „składka członkowska 2020” oraz „darowizna na cele kultu religijnego” jeśli ktoś chciałby odliczyć ją od podatku.

Termin opłacenia składki upływa z dniem 31.03.2020.

W przypadku poważnych problemów osobistych związanych z brakiem możliwości zapłacenia składki prosimy o kontakt: yellow@dzogczen.pl

Pytania dotyczące członkostwa we Wspólnocie, prosimy kierować na adres email: czlonkostwo@dzogczen.pl