Elias Capriles w Polsce, 29 czerwca – 25 lipca

Już od lipca będziemy mogli ponownie cieszyć się wykładami prowadzonymi przez Eliasa Caprilesa w Polsce.

Zapraszamy Was do bycia częścią jego podróży po Polsce!

29.06 – 1.07 Sopot

Temat: Zasady trzech buddyjskich ścieżek i ich łączenie w praktyce (z wyjaśnieniem nt. znaczenia Bodhicitty i braku „ja” w istotach i zjawiskach) i Praktyki umożliwiające wkroczenie w Dzogchen: bezpośrednie wprowadzenie i nie pozostawanie w wątpliwościach
Wykłady będą przeplatane wspólną praktyką.

4.07 – 8.07 Warszawa

Temat: Studiowanie poglądu Ati (Materiałem wyjściowym do tematyki całego retritu będą fragmenty książek „Cenna Waza” i „Brama do nauk”).

10.07 – Warszawa, wykład otwarty

Temat: Love, Tantra, Rigpa

13.07 – 17.07 – I retrit w Palden

Temat: Rygorystyczne Odosobnienie Praktyki Semdzinów i Ruszenów (już niebawem więcej informacji!)

19.07 – 25.07 – II retrit w Palden

Temat: Rygorystyczne Odosobnienie Praktyki Semdzinów i Ruszenów (rejestracja zamknięta)

Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych wydarzeń, skontaktuj się z nami.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania!

Agatą – agata.wojciechowska108@gmail.com Marysia – marys.olszewska@gmail.com


Elias Capriles jest instruktorem Bazy (podstawowego poziomu) Santi Maha Sanghi. SMS jest programem opracowanym przez Mistrza Dzogczen Czogjala Namkhai Norbu, przeznaczonym dla tych, którzy chcą studiować teoretycznie i praktycznie Nauki Dzogczen. Santi Maha Sangha obejmuje trening intelektualny, studiowanie pism, poznawanie szczególnych metod właściwych nie tylko naukom dzogczen oraz praktykę – bezpośrednie doświadczanie nauk. Elias jest uznanym ekspertem i profesorem długo związanym z Uniwersytetem Andyjskim w Meridzie; prowadził badania i kursy na temat buddologii, filozofii kontynentalnej, teorii kultury i sztuki orientalnej. Jako badacz w dziedzinie psychologii transpersonalnej jest członkiem zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Transpersonalnego. Jest również aktywistą społecznym zaangażowanym w kwestie ochrony środowiska. Najpierw zainteresował się naukami Zen, a później skupił się głównie na buddyzmie tybetańskim i jego Naukach Dzogczen Atijogi, uważanych za najwyższe praktyki w szkole buddyjskiej Ningma oraz starożytnej tybetańskiej tradycji Bon. Nauki Dzogczen, ze względu na ich esencjonalny charakter i wolność od wszelkich form sztucznej religijności, równoważone przez głęboki szacunek dla wszystkich tradycji i praktyk duchowych, są szczególnie przydatne w naszych czasach. Elias współpracuje obecnie z Czogjalem Namkhai Norbu, ale otrzymał również wyjaśnienia i inicjacje od innych słynnych nauczycieli takich jak Dudjoma Rinpocze, Dungse Tinle Norbu Rinpocze, Dilgo Kjentse Rinpocze, Dodrupczena Rinpocze, Czatrala Rinpocze i Pemy Norbu Rinpocze. Wprowadzał je w życie i praktykował w czasie następujących po sobie 3 miesięcznych odosobnień przez okres 5 lat.

Bądźcie czujni jako, że w kolejnych ogłoszeniach, będziemy informować o szczegółach wydarzeń, dokładnych terminach, jak i prawdopodobnie udostępnimy materiały wideo z wykładów udzielonych przez Eliasa w 2018 roku.

Jeżeli chcecie wesprzeć inicjatywę finansowo, to prosimy o darowizny przekazywane za pomocą poniższych kont bankowych:
Dla przelewów w złotówkach: PL45 1140 2004 0000 3202 7566 8508
Dla przelewów w euro: PL34 1140 2004 0000 3812 0369 8743
Tytuł przelewu: EliasPL

Jeżeli potrzebujecie dodatkowych informacji lub chcielibyście zaprosić Eliasa, aby przeprowadził wykład, czy po prostu pomóc nam w organizacji jego wizyty, to prosimy o kontakt:

Zarząd Międzynarodowej Wspólnoty Dzogczen w Polsce: gakyil@dzogczen.pl
Kierownik Projektu: robert.dominik108@gmail.com