Jantra joga (lub inaczej „joga ruchu”) jest starożytnym systemem tybetańskiej jogi, opartym na tekście “Zjednoczenie Słońca i Księżyca”, napisanym w VIII wieku przez mistrza Wajroczanę. Był on uczniem słynnego Guru Padmasambhawy, który pradawną linię ustnego przekazu jantra jogi otrzymał od nepalskiego Mahasiddhy Humkary.

Czogjal Namkhai Norbu rozpoczął nauczanie jantra jogi na Zachodzie z początkiem lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku we Włoszech. Na podstawie własnych doświadczeń oraz ustnych wyjaśnień otrzymanych od żyjących w XX wieku tybetańskich joginów i siddhów, przygotował szczegółowy komentarz do źródłowych nauk Wajroczany. Ten bezcenny tekst doczekał się licznych przekładów, w tym na język polski. Przedstawiono w nim, w metodyczny sposób, elementy praktyki tej jogi, o wielowiekowej tradycji.

W praktyce jantra jogi wykonuje się harmonijne ruchy, które w połączeniu z odpowiednimi technikami oddychania, prowadzą do wzrostu świadomości własnego ciała oraz opanowania umiejętności kontroli oddechu, będącej podstawową metodą służącą koordynacji energii życiowej (prany). Nasze fizyczne i psychiczne samopoczucie zależy od energii życiowej, stąd tak ważne jest utrzymywanie jej w stanie równowagi. Dzięki praktyce jantra jogi możemy uzyskać dobrą kondycję fizyczną oraz pełen spokoju, zrelaksowany stan umysłu, będący podstawą dla głębszego zrozumienia naszego istnienia.

Jantra joga Wajroczany zawiera 108 ćwiczeń które są podzielone w następującym porządku: 1 wydech nieświeżego (zużytego) powietrza – czyli dziewięć oczyszczających oddechów, 5 jantr dla rozluźnienia stawów i zmysłów, 8 jantr dla oczyszczenia prany, 1 pranajama dla kontroli kanałów, 5 jantr dla kontrolowania kanałów, 5 głównych pranajam, 75 głównych jantr, 7 lotosów, 1 fala wadżry.

Głównym celem jantra jogi jest odkrycie naszego pierwotnego stanu, wyjście poza osądy i ocenianie. Jednocześnie jantra joga jest stosowana w medycynie tybetańskiej, jako metoda przezwyciężenia chorób i zaburzeń mentalnych.

Więcej informacji na: www.yantrayoga.org