Dla osób zainteresowanych informacjami na temat wydarzeń we Wspólnocie a nie będących jej członkami utworzyliśmy specjalne listy e-mailowe:

  • news@dzogczen.pl, na której informujemy o wydarzeniach jakie mają miejsce we Wspólnocie Dzogczen w Polsce i na świecie,
  • praktyki@dzogczen.pl, na której informujemy o praktykach jakie odbywają się w większych miastach Polski.

Zainteresowani otrzymywaniem informacji za pomocą list powinny wysłać ze swojego konta pocztowego na adres wybranej listy wiadomość o pustej treści wpisując w temacie słowo subscribe. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości należy na ten sam adres wysłać e-maila, również o pustej treści, lecz o temacie w brzmieniu unsubscribe.

Można też zgłaszać się pod adresem moderator@dzogczen.kei.pl