Paldenling is a retrit center belonging to International Dzogchen Community, beautifully located in Beskid Niski mountains near Dukla. The area of the center covers 9 hectares of woodland and meadows.

The center serves primarily as a place for individual and group retreats. There are also archive and Dzogchen Community Library located there. It is possible to hire the whole center as well as Longde cabin and Dark retreat cabin separately.

Geko of Paldenling is responsible for center management. One can contact him to make a reservation for individual and group retreats.

Paldenling center consists of:

  • Main building, serving for group practics, accomodation and kitchen,
  • Longde cabin, standing on the top of the hill, perfect not only for practices connected to open space but other practices too,
  • down the path from main house, in the forest, there is Dark cabin serving for dark retreats.

Near the main building Vajra Dance platform is located.

How to get to Paldenling:

By car:

Driving from Nowy Zmigrod in Lysa Gora vilage turn left on 35.5 km marked by road poles, voivodeship road 993. Center is located around 2 km from the main pass way, all way up, asphalt then ground road, the last ”rainbow” building on the right side.

Going from Dukla you have to turn right after 35.6 km pole.

Public transport:

The best way is to get to Jaslo, from there buses go to Lysa Gora. Buses schedule you can find here: Timetable.

One should step out in Lysa Gora next to the Public House (good to tell the driver in advance).

When being there you can use the map how to walk on foot directly to the Center: Link.

Alternatively, you may get to Krosno or Dukla and then by bus: Timetable.
But those buses are not going directly to Lysa Gora village, you have to walk from main road following the path on link: Link.

Pricing of staying in Paldenling:

Prices for members / non members respectively:

Staying in Main House: 5/15 Euro per day.

Staying in Longde Retreat Cabin : 8/18 Euro per day.

Staying in Dark Retreat Cabin: 10/20 Euro per day.

Every visit should be notified to Geko minimum 3 days in advance.

Current state of reservations you can find on Paldenling website

Paldendlig center rules

Contact:
Łysa Góra 168, 38-230 Nowy Żmigród,
email: paldenling@dzogczen.pl
tel.: +48724472849
Paldenling jest należącym do Wspólnoty ośrodkiem odosobnieniowym, położonym w Beskidzie Niskim, niedaleko Dukli. Teren, na którym znajduje się ośrodek obejmuje powierzchnię 9 hektarów lasów i pól.

Ośrodek służy przede wszystkim indywidualnym oraz grupowym odosobnieniom medytacyjnym. Znajduje się w nim także archiwum oraz biblioteka Wspólnoty Dzogczen.

Rezydent Paldenling, określany jako Geko, jest odpowiedzialny za zarządzanie ośrodkiem. Można się do niego zgłaszać w celu rezerwacji zarówno całego ośrodka na grupowe odosobnienia, jak i poszczególnych domków odosobnieniowych na potrzeby indywidualnej praktyki.

Ośrodek Paldenling to:

  • dom główny, w którym odbywają się praktyki zbiorowe, znajdują się również miejsca noclegowe, kuchnia oraz sanitariaty,
  • stojący na szczycie wzgórza domek longde służący do wykonywania praktyk, w których duże znaczenie odgrywa otwarta przestrzeń,
  • oraz kryjący się w zaciszu zagajnika domek do odosobnień w ciemności.

Niedaleko domu głównego usytuowana jest również platforma do tańca wadżry.

Wskazówki dojazdu do Paldenling:

Samochodem:

Jadąc z Nowego Żmigrodu, w miejscowości Łysa Góra skręcić w lewo za 35,5 kilometrem wg oznaczeń słupków drogowych drogi wojewódzkiej 993. Będzie to dość długi wjazd pod górę, na którym w końcu wyłonią się po prawej stronie kolorowe flagi naszego ośrodka.

Jadąc z Dukli analogicznie – za 35,6 kilometrem należy skręcić w prawo.

Komunikacją publiczną:

Najlepiej będzie dojechać do Jasła, skąd odjeżdżają autobusy do Łysej Góry. Aktualny rozkład jazdy znaleźć można pod linkiem: Rozkład jazdy

Należy wysiąść przy Domu Ludowym (dobrze jest powiadomić kierowcę, że chcemy tam wysiąść).

Będąc na miejscu, można skorzystać z mapki dojścia na piechotę: Link.

Alternatywnie, można dojechać z Krosna lub Dukli busem firmy Miś wg rozkładu: Rozkład jazdy busów.
Jednak busy te nie wjeżdżają do samej wsi i należy dojść piechotą z głównej drogi wojewódzkiej zgodnie z trasą: Link.

Cennik pobytu w Paldenling:

Ceny podane są odpowiednio dla członków Wspólnoty Dzogczen/osób nie będących członkami:

Pobyt w Domu Głownym:  20/30zł za dobę

Pobyt w Domku Longde do odosobnień: 20/35zł za dobę

Pobyt w Domku Ciemności: 35/60zł za dobę

Każdą wizytę w ośrodku należy uprzednio zgłosić do Geko minimum 3 dni przed planowanym przyjazdem.

Aktualny stan rezerwacji poszczególnych pomieszczeń można znaleźć na stronie internetowej ośrodka Paldenling.

Regulamin Paldenling

Kontakt:
Łysa Góra 168, 38-230 Nowy Żmigród,
email: paldenling@dzogczen.pl
tel.: +48724472849