Skip to content

Kreatywna wizja i wewnętrzna rzeczywistość

Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje

W przekładzie Karma Mipham Zangpo.

Kreatywna wizja i wewnętrzna rzeczywistość to opatrzony przypisami przekład tekstu Kluczowe aspekty praktyki tantry buddyjskiej – rady dla początkujących. Jest to pisany wierszem utwór autorstwa tybetańskiego urzeczywistnionego mistrza i słynnego uczonego, Dziamgona Kongtrula Lodro Thaje.

Tekst ten oferuje delikatne, lecz systematyczne wprowadzenie aspirującego praktykującego i poszukiwacza wiedzy w podstawowe elementy medytacji tantrycznej, znane jako „faza budowania” i „faza spełniająca”, zachowując przy tym pełny kontekst myśli i praktyki buddyzmu tybetańskiego. „Budowanie” odnosi się do stopniowego procesu odtwarzania otoczenia jako mandali i siebie jako bóstwa, przy jednoczesnym zachowaniu świadomości pustki lub braku rzeczywistego istnienia wszystkich zjawisk. Z kolei „spełnienie” odnosi się do stopniowego rozpuszczenia wizualizacji, aż umysł spocznie w naturalnym stanie – w nierozdzielności błogości i pustki. Tak więc w pierwszej fazie cel jest wyobrażony, a w drugiej – doświadcza się go bezpośrednio. Niniejsza książka zawiera również radę, którą Dziamgon Kongtrul napisał dla swojego ucznia Lhałanga Tasziego. Pełnym zachęty, życzliwości i uczucia głosem mistrz instruuje praktykującego, jakie znaki i pułapki może napotkać na swojej ścieżce. Całość przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Elio Guarisco – jeden z głównych uczestników trwającego ponad dwadzieścia lat i zainicjowanego przez Kalu Rinpocze projektu mającego na celu przetłumaczenie Skarbnicy wiedzy, czyli encyklopedii dotyczącej buddyjskich nauki Indii i Tybetu autorstwa Dziamgona Kongtrula. Do czasu swojej śmierci w 2020 r. przetłumaczył na język angielski kilkadziesiąt różnych tekstów dotyczących praktyki buddyjskiej; był również instruktorem medytacji we Wspólnocie Dzogczen założonej przez Namkhai Norbu Rinpocze.  

Pamiętaj!

40 

Powyższa kwota, jest kwotą sugerowanej darowizny.

Na stanie

Mogą cię również zainteresować:

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.