Mały słownik terminów używanych we Wspólnotcie Dzogczen.

25

Category:

Czytelnik ma w dłoni pierwszą wersję słowniczka, który będzie z czasem stosownie poszerzany. Powiązane z naukami terminy, które znajdują się w każdym z haseł, wyjaśnione są w słowniczku, gdzie figurują w porządku alfabetycznym. W związku z tym w większości przypadków zrezygnowaliśmy z umieszczania specjalnych odnośników do nich.

Na stanie

Opis

Celem tego małego słownika jest dostarczenie krótkich wyjaśnień dotyczących niektórych terminów najczęściej używanych przez Mistrza Czogjala Namkhai Norbu w jego naukach, przy użyciu jego własnych słów. Ta publikacja może być przydatna zwłaszcza dla osób biorących po raz pierwszy udział w odosobnieniu z Mistrzem, gdy spotykają się z terminami i koncepcjami zupełnie nieznanymi w zachodniej kulturze. Osoby korzystające ze słownika powinny pamiętać, że wyjaśnienia dotyczące każdego z terminów, w żadnej mierze nie wyczerpują w pełni jego zakresu. Zasadniczo, jest to zwięzły słowniczek, pozwalający zasięgnąć informacji, pełniący głównie funkcję pomocniczą przy czytaniu tekstu lub transkrypcji z nauk Mistrza. W celu rzeczywistego zrozumienia nauk dzogczen konieczne jest uzyskanie przekazu od kompetentnego mistrza, a niniejszy słowniczek jest jedynie podporą w ich zrozumieniu intelektualnym. By terminy w nim objaśnione stały się podporą w realizacji nauk, niezbędne jest też zgłębienie kontekstu, do którego odnieść się możemy czytając wykłady Mistrza w całości. Wszystko, co zawiera słowniczek, wzięte zostało z publikacji Mistrza.

Teksty, na których się oparto to głównie:
• Dzogczen, stan doskonałości samej w sobie, Wydawnictwo A, wydanie II, 2007
• Kryształ i ścieżka światła, Wydawnictwo A, wydanie II, 2015
• Nauki Dzogczen, Wydawnictwo Norbu, 2009
• Gurujoga, Międzynarodowa Wspólnota Dzogczen Namdakling, 2015
• The Essence of the Three Testaments of Garab Dorje, Shang Shung Edizioni, 2002.
Teksty te można również polecić osobom spotykającym nauki dzogczen po raz pierwszy.