Jantra Joga wyjaśnienia

25.00

Istnieją różne rodzaje jantra jogi – my praktykujemy jogę zwaną Nyida Khajor (nyi-zla kha-sbyor), „Złączenie Słonecznych i Księżycowych Energii”. Metoda wykonywania tej formy jantry pochodzi z tekstu, napisanego w VIII wieku przez samego Wajroczanę, który był jednym z głównych uczniów Padmasambhawy i doświadczonym mistrzem nauk dzogczen. Wajroczana opuścił Tybet i udał się do Oddijany, gdzie przetłumaczył nauki dzogczen z języka Oddijany na tybetański. Miał wielką wiedzę w zakresie nauk dzogczen a w szczególności znajomość tantryzmu. Jego głównym mistrzem był Padmasambhawa, jedna z najważniejszych postaci buddyzmu tybetańskiego, uznawany przez wszystkie szkoły za mistrza, który wprowadził do Tybetu nauki Wadżrajany, i za jednego z pierwszych mistrzów nauk dzogczen. To od niego Wajroczana otrzymał nauki o tantryzmie, ścieżce transformacji, i niektóre nauki dzogczen.

92 w magazynie

Kategorie: ,

Opis

Istnieją różne rodzaje jantra jogi – my praktykujemy jogę zwaną Nyida Khajor (nyi-zla kha-sbyor), „Złączenie Słonecznych i Księżycowych Energii”. Metoda wykonywania tej formy jantry pochodzi z tekstu, napisanego w VIII wieku przez samego Wajroczanę, który był jednym z głównych uczniów Padmasambhawy i doświadczonym mistrzem nauk dzogczen. Wajroczana opuścił Tybet i udał się do Oddijany, gdzie przetłumaczył nauki dzogczen z języka Oddijany na tybetański. Miał wielką wiedzę w zakresie nauk dzogczen a w szczególności znajomość tantryzmu. Jego głównym mistrzem był Padmasambhawa, jedna z najważniejszych postaci buddyzmu tybetańskiego, uznawany przez wszystkie szkoły za mistrza, który wprowadził do Tybetu nauki Wadżrajany, i za jednego z pierwszych mistrzów nauk dzogczen. To od niego Wajroczana otrzymał nauki o tantryzmie, ścieżce transformacji, i niektóre nauki dzogczen.

Padmasambhawa wybrał Wajroczanę, bardzo inteligentnego młodzieńca, by wraz z innymi uczniami udał się do Oddijany w celu pozyskania dla Tybetu nauk dzogczen. Dlatego uważamy dziś Wajroczanę za jednego z najważniejszych mistrzów.

Nauki tej szczególnej jantra jogi, przekazane Wajroczanie przez Padmasambhawę, to metoda związana z praktyką Nöndzog Gjalpo (mngon-rdzogs-rgyal-po): „Nöndzog” znaczy „królewska doskonałość”, „Gjalpo” znaczy „najwyższy”. Jest to praktyka niestopniowego przekształcenia, w której wykorzystujemy pewne praktyki jantry, związane z praną, kanałami, czakrami itd.

Nauki te wywodzą się od Humkary, wielkiego mahasiddhy pochodzącego z niższych warstw społecznych, który żył w Nepalu. Humkara był pasterzem i codziennie pędził krowy na pastwisko wśród lasów. W lasach tych napotkał medytującego mistrza. Humkara pomyślał sobie, że podczas gdy on sam trudzi się każdego dnia, by zapracować na skromne wynagrodzenie, ów człowiek trwa w spokoju, nie trapiąc się niczym. Intrygowało go to coraz bardziej, ponieważ człowiek ów najwidoczniej miał jakiś powód, by żyć w taki sposób…

Książka zawiera szczególowe wyjaśnienia na temat Jantra Jogi

Spis treści

Pochodzenie jantra jogi 4
Wprowadzenie do jantra jogi 5
Tongra i kanał centralny 10
Znaczenie oddechu 11
Metoda energii 13
Trzy kanały 16
Oddychanie tsandul 20
Oddychanie sanglung 21
Oddychanie jamlung o siedmiu właściwościach 26
Tsa, lung, thigle 29
Koordynacja funkcji elementów 31