Szine i lhagthong w naukach dzogczen.

35

Category:

Ta publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które otrzymały przekaz dzogczen od Czogjala Namkhaia Norbu. Usilnie prosimy o nieudostępnianie jej poza grupą ludzi, dla których jest przeznaczona. Prosimy o traktowanie tej książki z należytym szacunkiem.

Na stanie

W serii dzogczen semde wyjaśnia się, że dla praktykującego jest niezmiernie ważne, by po wprowadzeniu przez wykwalifikowanego nauczyciela w wiedzę pierwotnego stanu, poświęcił się odpowiednim metodom, które ustabilizują zrozumienie nierozdzielności szine i lhagthong. Realizacja nie jest niczym innym niż integracją tego stanu z naszą świadomością w każdym momencie codziennego życia. Celem tego tekstu, złożonego wyłącznie z cytatów z przetłumaczonych książek i nieopublikowanych transkrypcji z odosobnień Czogjala Namkhai Norbu, jest dostarczenie możliwości precyzyjnego zastosowania instrukcji, potrzebnych do zrozumienia praktyk szine i lhagthong.

Tekst został podzielony na trzy części, odnoszące się do trzech aspektów ścieżki: poglądu, medytacji i zachowania. Pierwsza część składa się z cytatów, w których Mistrz wyjaśnia jak
szine i lhagthong przedstawia się w naukach dzogczen, wprowadzając odpowiednie odniesienia do systemu Czterech Kontemplacji dzogczen semde. Pogląd dzogczen zostaje też porównany z poglądem sutr i tantr. Część druga składa się z instrukcji spisanych przez Sodogpę Lodro Gjaltsena i pochodzących od Wajroczany, znanych jako system Njang, które odnoszą się w szczególności do praktyki medytacji. Głównym źródłem tych instrukcji są wygłoszone przez Mistrza nauki na temat szine i lhagthong w Merigar East i w Peru w 2007 roku, oraz w 2008 w Tashigar South. Przy wszystkich tych okazjach Mistrz używał głównie instrukcji Sodogpy, nauczanych po raz pierwszy w Merigar West w 1990 roku, które są praktycznym przewodnikiem po praktyce medytacji.

Część trzecia prezentuje instrukcje Mistrza dotyczące integracji szine i lhagthong z naszym postępowaniem. Przede wszystkim, potrzebę ciągłego zastosowania obecności, a potem integracji świadomości z każdym momentem codziennego życia.