Zerna

24

Categories: ,

Na stanie

W naukach dzogczen upadeśa, czyli mennagde, istnieje forma praktyki zwyczajowo nazywana Trenpa Dziun Czökji Dampa (Trenpa Gyun Chöd- kyi Dampa). Słowo trenpa ogólnie znaczy pamięć i to, co jest pamiętane. Czasami używa się go także w znaczeniu świadomości. Z jednej strony – odnosi się go do procesu myśli, powstających ze śladów zdarzeń, które tkwią w naszym umyśle, z drugiej – do samych “przypomnień”. W tym szczególnym przypadku słowo to nie znaczy pamięci w ogóle, ale odnosi się do śladów, które nazywają się bakcziak (pagchag), oraz związanych z nimi myśli. Czöd (Chöd), to tak jak praktyka czöd, znaczy odcięcie lub zablokowanie. Dampa znaczy powstrzymywać albo kontrolować, związać lub przymocować, zatrzymać coś. W całości oznacza metodę powstrzymania czy przerwania (odcięcia) ciągłego procesu myśli, szczególnie tych, które pochodzą z owych śladów pamięci, bakcziak. Tak więc cały tytuł można przetłumaczyć jako “(Proces) umysłowej kontroli poprzez przerwanie potoku przypomnień i myśli”. Taki tytuł nadaje się zazwyczaj tego rodzaju praktyce upadeśa.

Sama metoda praktyki, w odniesieniu do sposobu jej użycia i zastosowania, ma inną nazwę. Nazywa się Zerna (zernga), albo Pięć Zasadniczych Punktów. Zer znaczy pięć specyficznych punktów. We współczesnym języku tybetańskim zer znaczy gwóźdź. Gwóźdź umieszczany jest dokładnie w wyznaczonym punkcie. Zer może także odnosić się do sęka, jaki znajdujemy w drzewie. W drzewie są szczególne punkty koncentracji energii. Takie są tłumaczenia słowa zer i taka idea przechodzi do użycia potocznego. W naszym przypadku zer znaczy punkty szczególne, a na (nga) znaczy pięć.