Skip to content

21 Inwokacji Arja Tary

Książeczka zawiera tekst do praktyki 21 pochwał Tary które można dodać do zasadniczej praktyki tary wykonywanej we wspólnocie.

Inwokacje są skierowane do poszczególnych Manifestacji Tary:

1. Bohaterska Tara

Sanskryt: Arya Pravita Tara
Tybetański: Dzietsun Drolma Nyurma Pamo

Według 21 pochwał Tary, pierwszą Tarą jest Tara Dharani; jest zwykle przedstawiana jako ośmioramienna, w kolorze czerwonym. Siedząc na żółtym lotosie i księżycu emanującym masowym ogniem, pierwsza para rąk, złączona w jej koronie, trzyma wadżrę i dzwonek, druga para trzyma strzałę i łuk, a trzecia koło i kanapę, i czwarty miecz i pętla. Intonując jej dharani, można było poczuć moc pozytywnego wpływania na czujące istoty, tak aby można było poprowadzić je do Dharmy.

2. Biała Tara w świetle księżyca

Sanskryt: Chandra Kanti Tara
Tybetański: Karmo a Dang Ge Drolma

Druga to Tara, ta, która oferuje uzdrowienie wszystkich z chorób. Jest niezwykle biała, siedzi na lotosie na dysku księżycowym i ma jedną z najbardziej skomplikowanych ikonografii z trzema głowami (niebieską, białą i żółtą od prawej do lewej) i 12 ramionami. Pierwsza para rąk jest w kontemplacji, druga prawa ręka trzyma khatvangę (trójząb), koło, klejnot, wadżrę i girlandę kwiatów. W lewej ręce trzyma utpala (lotos), naczynie na wodę, dzwonek, butelkę (czasami wazon ze skarbami) i książkę.

3. Złota Tara

Sanskryt: Kanakavarna Tara
Tybetański: Ser Mo Ser dok Chen Ge Drolma

Trzecia Tara jest chwalona za przedłużanie życia; jest przedstawiana jako żółta lub złota Tara siedząca na lotosie i dysku słonecznym. Ma jedną twarz i dziesięć ramion – w prawej ręce trzyma miecz, strzałę, wadżrę, laskę i różaniec, po lewej stronie węża, lotos, dzwonek, łuk i lasso.

4. Złota Tara Zwycięskiej Korony

Sanskryt: Usnishavijaya Tara
Tybetański: Tsug Tor Nam Pal Gyal We Drolma

Czwarta Tara jest przedstawiona z czterema ramionami w kolorze złotym i podobna do trzeciej Tary, podczas gdy trzecia Tara zapewnia zdrowie na całe życie, a czwarta Tara zwiększa długość życia. Siedzi na dysku żółtego lotosu i księżyca, w postawie królewskiej, z jedną głową i czterema ramionami, udzielając dobrodziejstw i trzymając po prawej stronie różaniec, wazon i maczugę po lewej stronie.

5. Tara ogłaszająca dźwięk HUM

Sanskryt: Hum Svara Nadini Tara
Tybetański: HUM Dra Dolpi Drolma

Piąta Tara jest chwalona za tłumienie przeciwności losu: głosząc dźwięk HUM, ma zdolność przywoływania trzech światów. Jest przedstawiana jako żółta Tara siedząca na dysku lotosu i księżyca, z jedną głową i dwoma ramionami – prawym schronieniem i lewą ręką trzymającą żółty lotos, co przedstawia mudrę tri ratna.

6. Tara Zwycięska nad trzema poziomami świata

Sanskryt: Trai Lokya Vijaya Tara
Tybetański: Jig Ten Sum Lay Nam Par Gyal We Drolma

Szósta Tara znana jest z oczyszczania wszelkich zaciemnień i negatywności w życiu praktykującego; jej wizualizacja wygląda następująco jest czteroramienna w kolorze rubinowo-czerwonym lub czerwono-czarnym. Można ją zobaczyć na czerwonym lotosie i słońcu; pierwsza ręka trzyma wadżrę, druga trzyma miecz po prawej stronie, a lewa strona pierwsza ręka z groźnym palcem wskazującym, a druga trzyma pętlę.

7. Tara, która miażdży przeciwników

Sanskryt: Vadi Pramardani Tara
Tybetański: Golwa Jompi Drolma

Siódma, Tara jest jedną z gniewnych Tar wizualizowanych w Rubinowej Czerni z czterema ramionami; znana jest ze swojej zdolności do niszczenia wszelkich przeszkód i zasłon. Można ją zobaczyć na żółtym lotosie i słońcu, ubraną w żółte szaty, z dzikim wyrazem twarzy, włosami sterczącymi do góry i postawą Pratyalidhy. Z jedną głową i czterema ramionami – po prawej stronie trzyma miecz i koło, a po lewej stronie trzyma lotos wadżry (czasami z pętlą nad yoni), a druga ma groźny palec wskazujący.

8. Tara, która daje najwyższą moc duchową

Sanskryt: Mara Sudana Vasitottama Da Tara
Tybetański: Wang Chug Terwe Drolma

Osiem Tara, która jest niszczycielką Maras (Demonów) i wrogów, z czterema ramionami i żółtym lub złotym kolorem. Siedzi na czerwonym lotosie, księżycu i potworze morskim ułożonych razem, z jedną twarzą i czterema ramionami. Forhendy trzymają drzewo Ashoki i lotos; pozostałe dwie pary rozdają dobrodziejstwa, trzymając klejnot i butelkę.

9. Tara Dawczyni Łask

Sanskryt: Varada Tara
Tybetański: Chogtsol We Drolma

Dziewiąta Tara jest chwalona za swoją mudrę i symbole w jej dłoniach i zostaje podana jako rytuał obdarzania zarówno powszechnymi, jak i najwyższymi osiągnięciami. Jest Czerwoną Tarą z czterema ramionami, siedzącą na czerwonym lotosie i księżycu. Prawa ręka pstryka palcami i tańczy, podczas gdy lewa trzyma gałąź drzewa Ashoki, z której spada deszcz klejnotów na czujące istoty. Pozostałe dwie ręce trzymają wadżrę i dzwonek, wykonując gest radości na czubku jej głowy.

10. Tara, która rozprasza wszelkie cierpienie

Sanskryt: Soka Vinodana Tara
Tybetański: Na Nyen Me Pi Drolma

Dziesiąta Tara jest chwalona, ponieważ chroni praktykujących przed rozproszeniem doczesnych zajęć i rozprasza wszelkie cierpienia. Jest zdobywczynią trzech światów. Jest rubinowoczerwoną Tarą siedzącą na czerwonym lotosie i księżycu z czterema ramionami. Pierwsza para rąk na jej koronie w mudrze Namaskar, a druga para rąk trzyma miecz i gałąź drzewa Ashoki obrośniętego czerwonymi kwiatami.

11. Tara, która przywołuje wszystkie istoty i rozprasza nieszczęścia

Sanskryt: Jag Vasi Vipan Nirbarhana Tara
Tybetański: Dro Wa Gug Pa Am Pungpa Sel We Drolma

Jedenasta Tara pomaga oddanym praktykującym zwiększyć radość i bogactwo, jednocześnie eliminując biedę. Jest wizualizowana jako kolor ciemności o dzikim wyrazie twarzy i dwóch ramionach. Trzyma hak, który przywołuje osiem planet; w lewej ręce trzyma także hak, który za pomocą pętli rozwiewa nieszczęścia.

12. Tara, która zapewnia dobrobyt i pomyślne okoliczności

Sanskryt: Kalyana Da Tara lub Manga Laloka Tara
Tybetański: Tashi Nang We Drolma

Dwunasta Tara promieniuje ze swojej korony białym światłem, aby wyeliminować cierpienie, i żółtym światłem, aby zwiększyć bogactwo; jest przedstawiana w kolorze żółtym z ośmioma ramionami. Siedzi na półlotosie i księżycu; jej prawa strona trzyma trójząb, hak, wadżrę i miecz, a lewa strona trzyma klejnot przyciśnięty do serca, hak, maczugę i butelkę.

13. Tara Dojrzała Dojrzała

Sanskryt: Pari Pacaka Tara
Tybetański: Young Su Min Par Zed Pi Drolma

Trzynasta Tara jest przedstawiana jako czerwona Tara z czterema ramionami na czerwonym lotosie, otoczona ogniem, a jej rytuały mają na celu pokonanie przeszkód. Jej prawa strona trzyma miecz i strzałę; po jej lewej stronie znajduje się koło i łuk.

14. Gniewna, drżąca i marszcząca brwi Tara

Sanskryt: Bhrkuti Tara
Tybetański: Tro Nyer Yo We Drolma

Czternasta Tara, której imię brzmi Tro Nyer, co samo w sobie oznacza „marszcząca brwi i czujna”, jest przedstawiana jako niebieska i gniewna Tara z trzema głowami w kolorze białym, czarnym i czerwonym, z sześcioma ramionami, na pomarańczowym lotosie, dysku słonecznym i miejsce na zwłoki na stosie. trzyma miecz, hak, maczugę, czaszkę, pętlę i głowę Brahmy. Jest ozdobiona koroną i długim naszyjnikiem z ludzkich głów oraz skóry tygrysa i węża. Jest znana z usuwania przeszkód, aby rozwijać dharmę ku szczęściu czujących istot.

15. Tara, Wielka Pokojowa, Która Zapewnia Cnoty i Dobroć

Sanskryt: Maha Shanti Tara
Tybetański: She Wa Chen Mo Am Gelek Ter Wi Drolma

Piętnasta Tara znana jest ze swojego łagodzenia negatywnej karmy. Jest przedstawiana jako biała Tara na białym lotosie i sześciu ramionach; po prawej stronie trzyma różaniec, łaski i maczugę; po lewej stronie znajduje się lotos, naczynie na wodę i księga (szczególnie spoczywająca na utpala według linii Surya Gupta).

16. Tara Niszczycielka Wszystkich Przywiązań

Sanskryt: Raga Nisudana Tara
Tybetański: Chagpa Jompi Drolma

Szesnasta Tara jest wychwalana za poszerzanie intelektu i jest za efekty swoich gniewnych i spokojnych mantr. Przedstawiana jest jako pomarańczowy lotos i słońce, z trzema oczyama, trzymająca w prawej ręce trójząb, a w lewej gałąź z kwiatami i owocami z uniesionym palcem wskazującym.

17. Tara Zdobywczyni radości i błogości

Sanskryt: Sukha Sadhana Tara
Tybetański: Drolma Deydrub Ma

Siedemnasta Tara jest chwalona za związanie złodziei i wyeliminowanie mocy mantr czarnej magii. Na białym lotosie i słońcu, pomarańczowa Tara, dwie ręce przy jej sercu trzymające dysk księżyca.

18. Tara Zwycięska

Sanskryt: Sita Vijaya Tara
Tybetański: Rab Tu Gye Pi Drolma

Osiemnasta Tara jest chwalona za leczenie choroby Nag (trądu) i rozpraszanie wszelkiego rodzaju trucizn. Biała Tara z czterema ramionami, siedząca na białym lotosie, księżycu i gęsi – trzymająca hak z pierwszą parą rąk złączoną nad koroną, druga udzielająca dobrodziejstw i trzymająca utpala oznaczoną księgą.

19. Tara, gasicielka wszelkich cierpień

Sanskryt: Dukha Dahana Tara
Tybetański: Duk Ngal Sek Pi Drolma

Dziewiętnasta Tara jest chwalona za uwolnienie swoich wyznawców od trucizny oraz za rozwianie konfliktów i koszmarów. Biała Tara na białym lotosie i słońcu, trzymająca kociołek obiema rękami przy sercu i lekko wyciągniętą prawą nogą.

20. Tara, źródło wszechpotężnych osiągnięć

Sanskryt: Ngyu Drob Jung Pi Drolma
Tybetański: Tara, źródło wszelkich potężnych osiągnięć

Dwudziesta Tara jest chwalona za usuwanie gorączki i epidemii. Pomarańczowa Tara siedzi na białym lotosie i dwiema rękami trzyma garnek blisko serca.

21. Tara Doskonałości Mądrości i Współczucia

Sanskryt: Paripurana Tara

Tybetański: Yong Zog Jed Pi Drolma

Dwudziesta pierwsza Tara jest chwalona za ujarzmianie złych duchów wewnętrznie i zewnętrznie; jest białą Tarą na polilotosie i księżycu. Z jedną twarzą i ośmioma ramionami, prawa ręka trzyma trójząb, a na prawej ręce.

Wszystkie te 21 inwokacji Arja Tary są zapisane w sanskrycie. Te dwadzieścia jeden atrybutów dharmakai manifestuje się jako dwadzieścia emanacji Tary. Energia, dzięki której rozplątujemy węzły karmiczne nasze i innych istot, energia, dzięki której uzyskujemy oświecenie i pomoc w jego osiągnięciu dla innych istot, jest w ten sposób łączona przez Tarę ze wszystkich trzech aktywnych kaia.

Pamiętaj!

Aby w pełni skorzystać z tej książki konieczne jest posiadanie przekazu od nauczyciela do praktyk zawartych w niej.

20 

Powyższa kwota, jest kwotą sugerowanej darowizny.

Na stanie

Mogą cię również zainteresować:

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.