Skip to content

Szine i lhagthong w naukach dzogczen.

W serii dzogczen semde wyjaśnia się, że dla praktykującego jest niezmiernie ważne, by po wprowadzeniu przez wykwalifikowanego nauczyciela w wiedzę pierwotnego stanu, poświęcił się odpowiednim metodom, które ustabilizują zrozumienie nierozdzielności szine i lhagthong. Realizacja nie jest niczym innym niż integracją tego stanu z naszą świadomością w każdym momencie codziennego życia. Celem tego tekstu, złożonego wyłącznie z cytatów z przetłumaczonych książek i nieopublikowanych transkrypcji z odosobnień Czogjala Namkhai Norbu, jest dostarczenie możliwości precyzyjnego zastosowania instrukcji, potrzebnych do zrozumienia praktyk szine i lhagthong.

Tekst został podzielony na trzy części, odnoszące się do trzech aspektów ścieżki: poglądu, medytacji i zachowania. Pierwsza część składa się z cytatów, w których Mistrz wyjaśnia jak szine i lhagthong przedstawia się w naukach dzogczen, wprowadzając odpowiednie odniesienia do systemu Czterech Kontemplacji dzogczen semde. Pogląd dzogczen zostaje też porównany z poglądem sutr i tantr. Część druga składa się z instrukcji spisanych przez Sodogpę Lodro Gjaltsena i pochodzących od Wajroczany, znanych jako system Njang, które odnoszą się w szczególności do praktyki medytacji. Głównym źródłem tych instrukcji są wygłoszone przez Mistrza nauki na temat szine i lhagthong w Merigar East i w Peru w 2007 roku, oraz w 2008 w Tashigar South. Przy wszystkich tych okazjach Mistrz używał głównie instrukcji Sodogpy, nauczanych po raz pierwszy w Merigar West w 1990 roku, które są praktycznym przewodnikiem po praktyce medytacji. Część trzecia prezentuje instrukcje Mistrza dotyczące integracji szine i lhagthong z naszym postępowaniem. Przede wszystkim, potrzebę ciągłego zastosowania obecności, a potem integracji świadomości z każdym momentem codziennego życia.

Pamiętaj!

Aby w pełni skorzystać z tej książki konieczne jest posiadanie przekazu od nauczyciela do praktyk zawartych w niej.

35 

Powyższa kwota, jest kwotą sugerowanej darowizny.

Na stanie

Mogą cię również zainteresować:

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.