Przekaz wiedzy od mistrza do ucznia może być ustny, symboliczny lub bezpośredni. Bezpośredni przekaz, „bezpośrednie wprowadzenie”, podczas którego mistrz i uczeń w tej samej chwili znajdują się w pierwotnym stanie poprzez doświadczenia związane z ciałem, głosem i umysłem, jest tym co czyni nauki dzogczen wyjątkowymi. Bezpośrednie wprowadzenie jest pierwszym krokiem dla każdego poważnie zainteresowanego naukami dzogczen, gdyż to dzięki mocy przekazu uczeń może odkryć swój rzeczywisty stan.

Czogjal Namkhai Norbu udziela bezpośredniego wprowadzenia w trzy szczególne dni w roku oraz dodatkowo podczas niektórych odosobnień nauk dzogczen. Przekazy te są również transmitowane na żywo przez internetowy webcast, aby umożliwić uczestnictwo większej liczbie osób.

Przed takimi transmisjami staramy się, jako Wspólnota, w miarę możliwości zorganizować spotkanie wyjaśniające to, czym jest i jak przebiega bezpośrednie wprowadzenie. Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w przekazie, prosimy o kontakt: blue@dzogczen.pl

Możemy wpisać Cię także na listę informacyjną, z której będziesz otrzymywał wiadomości, gdzie i kiedy w Polsce będą organizowane webcasty z bezpośrednim wprowadzeniem w naturę umysłu, oraz z innymi naukami naszego Mistrza.
Możesz również skorzystać z internetowego systemu webcastówhttp://webcast.dzogchen.net/

Bezpośrednie wprowadzenie odbywa się zazwyczaj w sierpniu, listopadzie i marcu – w określone dni, wyznaczone na podstawie księżycowego kalendarza tybetańskiego. Dokładne daty w danym roku sprawdzisz w naszym kalendarzu.