Międzynarodowa Wspólnota Dzogczen w Polsce istnieje od ponad 20 lat. Posiadamy pięknie położony ośrodek odosobnieniowy o nazwie Paldenling w Beskidzie Niskim, w którym odbywają się indywidualne oraz grupowe odosobnienia poświęcone wszystkim aspektom nauk dzogczen nauczanych przez Czogjala Namkhai Norbu (Santi Maha Sangha, taniec wadżry, jantra joga i inne praktyki).

Oprócz tego działają dwa ośrodki miejskie: w Warszawie (Namdagling) oraz Krakowie (Tasziling), a także szereg grup w wielu miastach Polski.

Czogjal Namkhai Norbu odwiedził Polskę trzykrotnie, przekazując esencję nauk dzogczen.

We Wspólnocie mamy trzech instruktorów nauk Santi Maha Sanghi, dwóch Jantra Jogi oraz dwoje instruktorów Tańca Wadżry. Wszyscy oni zdali specjalne egzaminy i są zatwierdzeni osobiście przez Czogjala Namkhai Norbu do prowadzenia kursów podstawowych Santi Maha Sanghi, jantra jogi oraz tańca wadżry.

Wspólnota wciąż się rozrasta.