Santi Maha Sangha to rozpoczęty w 1992 roku przez Czogjala Namkhai Norbu program studiów i praktyk trzech serii nauk dzogczen: semde, longde i upadesia. Program praktyk Santi Maha Sanghi skierowany jest zarówno do osób, które chciałyby w przyszłości przynosić pożytek innym przekazując nauki, jak i do tych, którzy pragną pogłębić własna wiedzę i doświadczenie.

Program zawiera „Podstawę” (Base Level) ukazującą sposób wejścia na ścieżkę do wyzwolenia oraz dziewięć poziomów, z których każde trzy odpowiadają kolejnej serii nauk dzogczen. Santi Maha Sangha obejmuje trening intelektualny, studiowanie pism, poznawanie szczególnych metod właściwych naukom dzogczen oraz praktykę – bezpośrednie doświadczanie nauk. Każdy poziom – określony cykl praktyk – kończy się egzaminem. Do tej pory Rinpocze udzielił nauk podstawy oraz pierwszych czterech poziomów.

Zainteresowanych programem SMS prosimy o kontakt: blue@dzogczen.pl