Taniec Wadżry jest ruchem w stanie kontemplacji. Różnica między medytacją a kontemplacją polega na tym, że kiedy medytujemy, koncentrujemy się i wykorzystujemy umysł. Kontemplacja oznacza, że umysł nie koncentruje się na niczym, niczego nie modyfikuje ani nie ocenia, lecz zachowuje uważność w odniesieniu do wszystkich doświadczeń płynących z trzech bram naszej egzystencji, czyli ciała, energii (głosu) oraz umysłu. W ten sposób odkrywamy “rzeczywisty” stan poza iluzją ciągłego, projekcyjnego umysłu.

Taniec Wadżry jest częścią nauk dzogczen przekazanych przez znanego na całym świecie mistrza dzogczen Czogjala Namkhai Norbu. W naukach tych termin „wadżra” odnosi się do naszej prawdziwej natury, rzeczywistego wymiaru wszystkich zjawisk. Od 1990 roku Czogjal Namkhai Norbu nauczał różnych Tańców Wadżry, które mogą być praktykowane indywidualnie lub razem. Trzy z nich wykonujemy na pięciokolorowej Mandali złożonej z koncentrycznych okręgów oraz trójkątów. Taniec Wadżry na Mandali może być praktykowany przez maksymalnie dwunastu tancerzy, sześciu mężczyzn i sześć kobiet. Podążając za precyzyjnymi sekwencjami kroków, mężczyźni poruszają się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, podczas gdy kobiety poruszają się w kierunku przeciwnym.

Proste, powolne i płynne ruchy Tańca rozluźniają ciało, oczyszczają umysł i zmniejszają napięcia, których możemy doświadczać w naszym codziennym życiu. Poprzez Taniec aktywujemy i koordynujemy punkty energetyczne naszego ciała, zgodnie ze starożytną wiedzą o kanałach i czakrach. W ten sposób Taniec Wadżry rozpuszcza bloki energetyczne, harmonizuje trzy główne aspekty naszego bytu – ciało, energię i umysł – oraz rozwija obecność i świadomość. Wykonywane ruchy współgrają z dźwiękiem świętych sylab (mantr), które można znaleźć w oryginalnych tekstach nauk dzogczen. Na specjalne okazje tancerze mogą nosić wielobarwne kostiumy do praktyki Tańca Wadżry.

Aby nauczyć się Tańca Wadżry należy wziąć udział w kursie prowadzonym przez wykwalifikowanego instruktora z Międzynarodowej Wspólnoty Dzogczen. Następnie Taniec można praktykować na Mandalach, które obecnie można znaleźć w różnych zakątkach świata.


 

Universal-Mandala_2014_small