W naukach dzogczen „wadżra” odnosi się do naszej prawdziwej natury, rzeczywistego wymiaru wszystkich zjawisk. Taniec wadżry stanowi ważną metodę wykorzytującą dźwięk i ruch dla integracji w tej wiedzy trzech aspektów naszego istnienia: ciała, mowy i umysłu. Relatywnymi korzyściami płynącymi z praktyki tańca jest rozluźnienie napięć naszego ciała, zharmonizowanie naszej energii oraz zrelaksowany i pełen uważności stan umysłu.

Taniec wadżry jest ściśle związany z przekazem nauk dzogczen, w szczególności z cyklem nauk Longsal Czogjala Namkhai Norbu. Jak dotąd Czogjal Namkhai Norbu udzielił instrukcji do czterech tańców wadżry: Tańca Przynoszącego Pożytek Istotom, Tańca Pieśni Wadżry, Tańca Trzech Wadżr oraz Tańca Przestrzeni (12 A).

Pięciobarwna mandala do tańca wadżry jest zarówno symbolem wewnętrznego, jak i zewnętrznego wymiaru jednostki. Obecnie znamy trzy rodzaje mandali, na której można tańczyć taniec wadżry, symbolizujące Ziemię, układ słoneczny oraz wszechświat. Poniższy rysunek przedstawia mandalę będącą symbolem wszechświata.

 

Universal-Mandala_2014_small