W naukach dzogczen „wadżra” odnosi się do naszej prawdziwej natury, rzeczywistego wymiaru wszystkich zjawisk. Taniec wadżry stanowi ważną metodę wykorzystującą dźwięk i ruch dla integracji w tej wiedzy trzech aspektów naszego istnienia: ciała, mowy (energii) i umysłu. Relatywnymi korzyściami płynącymi z praktyki tańca jest rozluźnienie napięć naszego ciała, zharmonizowanie naszej energii oraz zrelaksowany i pełen uważności stan umysłu.

Taniec wadżry jest ściśle związany z przekazem nauk dzogczen, w szczególności z cyklem nauk Longsal Czogjala Namkhai Norbu. Jak dotąd Mistrz udzielił instrukcji do czterech tańców wadżry: Tańca Przynoszącego Pożytek Istotom, Tańca Pieśni Wadżry, Tańca Trzech Wadżr oraz Tańca Przestrzeni (12 A).

Pięciobarwna mandala do tańca wadżry jest zarówno symbolem wewnętrznego, jak i zewnętrznego wymiaru jednostki. Obecnie znamy trzy rodzaje mandali, na której można tańczyć taniec wadżry, symbolizujące Ziemię, układ słoneczny oraz wszechświat. Poniższy rysunek przedstawia mandalę będącą symbolem wszechświata.

Zapraszamy Was również na https://www.facebook.com/taniecwadzry/, gdzie na bieżąco informujemy o aktywnościach związanych z Tańcem Wadżry w Polsce.

 

Universal-Mandala_2014_small