Volkswagen Bank Polska

Konto podstawowe: 15 2130 0004 2001 0486 9475 0001
wpłaty składek, wydarzenia, kursy, retrity.

Namdagling: 04 2130 0004 2001 0486 9475 0005
celowe darowizny i wpłaty na ośrodek.

Paldenling: 85 2130 0004 2001 0486 9475 0002
celowe darowizny na Paldenling.

Yedrolling: 15 2130 0004 2001 0486 9475 0001
(wpłaty na konto podstawowe, z dopiskiem “Yedrolling”), celowe darowizny i wpłaty na ośrodek.

Łódź: 15 2130 0004 2001 0486 9475 0001
(wpłaty na konto podstawowe, z dopiskiem “Łódź”), celowe darowizny i wpłaty na ośrodek.

Wydawnictwo: 58 2130 0004 2001 0486 9475 0003
zakupy i celowe darowizny dla Wydawnictwa.

Fundraisingowe: 31 2130 0004 2001 0486 9475 0004
zbiórki celowe.