Longde

28.00

Książkę tę należy traktować z największym szacunkiem, jest ona skierowana do osób, które uzyskały przekaz tych nauk od Mistrza.

86 w magazynie

Kategorie: ,

Opis

Nauki dzogczen longde zostały przekazane przez Garaba Dordże, ale oryginalny rdzenny tekst to tantra zwana Longczen Rabdziam Gjalpo Dziud (Król nieograniczonego wszechświata). Inny znany tekst to tantra zwana Namkha Tang Njampai Dziud (Równy przestrzeni). Te rdzenne tantry zostały przekazane 5000 lat przed Buddą Sakjamunim przez mistrza Ngöndzog Gjalpo, będącego manifestacją Nirmanakaji. Oczywiście, za czasów Buddy Sakjamuniego nie było już tych tekstów, a jedynie tzw. njendziud, co po tybetańsku oznacza ustne nauki składające się z kilku zaledwie słów.