Nauki na temat lodziongów, ruszenów i semdzinów.

35

Category:

Książka ta powinna być traktowana z najwyższym szacunkiem i adresowana jest do osób, które otrzymały przekaz nauk od Mistrza.

Na stanie

Łatwo nauczyć się mówić o dzogczen – możemy wszyscy używać terminów w rodzaju: podstawa, ścieżka, owoc. Dziś każdy omawia dzogczen, trzeba jednak pamiętać, że podczas naszego pierwszego kursu we Włoszech nikt nawet nie słyszał tego słowa. Obecnie modne jest dyskutowanie czy nawet udzielanie nauk dzogczen, ponieważ ludzie wiedzą, że jest to bezpośredni sposób
na urzeczywistnienie. A ponieważ współcześnie wszystko odbywa się w pośpiechu, jest wielu pseudo-nauczycieli oraz wiele osób polujących na nauki, które chcą natychmiastowej realizacji. Dzogczen to jednak rodzaj wiedzy – jeśli nie ma jej komu przekazać, jest bezużyteczna, nieważne jak ją nazywać. Jeśli natomiast mistrz przekazuje autentyczną wiedzę dzogczen, to nieważne jak
się to nazywa. Doskonały mistrz posiada tę wiedzę i żyje w jej doświadczeniu. Od takiego mistrza można uzyskać przekaz głównej idei, która leży u podstaw tych nauk. Dzogczen to nie religia ani
fi lozofi a, to nawet nie tradycja jakiejś konkretnej szkoły – to jest wiedza naszego autentycznego stanu. Podstawą tych nauk jest nasz stan a dzogczen trzeba odnaleźć w sobie – nie ma niczego do znalezienia na zewnątrz. Metody jakich można używać są niezliczone. Nie muszą mieć nawet etykiety „buddyjskie”, ponieważ jeśli odkryjecie prawdziwą naturę umysłu i urzeczywistnicie się, to nie będzie miało znaczenia, czy należycie do jakiejś szkoły bądź religii. Ważne by – ciągle to powtarzam – posiąść zasadę tej wiedzy, tak że potem potrafi my wykorzystywać dowolne metody