Skip to content

Praktyka Guru Traghpur

Praktyka Guru Traghpur

Po pierwsze, aby móc przekształcać się w Guru Tragphur, niezbędne jest otrzymanie przekazu. Ten przekaz nie może być wymyślony, ponieważ przekaz nigdy nie działa, jeżeli jest przez kogoś wymyślony…

Ostatecznym celem anujogi jest dzogczen; z tego powodu, jako praktykujący dzogczen, używamy metody natychmiastowego przekształcenia związanego z systemem anujogi. Anujoga jest szeroko rozpowszechniona w szkole ningmapy wraz z systemem stopniowego przekształcenia anuttara tantry (znanym jako mahajoga), jako że oba te przekazy pochodzą od Guru Padmasambhawy.

Nie jest natomiast rozpowszechniona w szkołach sakjapy, gelugpy i kagjupy, które używają tylko metody stopniowego przekształcenia zgodnie z anuttara tantrą.

Praktykujący dzogczen używają systemu anujogi, ponieważ zarówno anujoga jak i dzogczen mają podobny punkt widzenia podstawy – punkt widzenia, że nasz prawdziwy stan jest pierwotną potencjalnością. Anuttara tantra nie uznaje tego poglądu, opierając się na realizacji fazy rozwojowej i spełniającej, zawierających charakterystyczne metody tantryzmu. W systemie stopniowym faza rozwojowa uważana jest za bardzo ważną, ponieważ stopniowo rozwijając bóstwo i mandalę, ma się większą zdolność do dokonania przekształcenia.

18

Na stanie

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.